Tin nóng giá vàng
Tin nóng giá vàng sáng 27.11: Phiên tiếp theo vàng biến động nhẹ Phiên tiếp theo giá vàng trong nước biến động nhẹ. Vàng SJC giao dịch tại: 54,50– 55,02 triệu/lượng (MV - BR). Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 của Công ty VBĐQ Phú Tài giao dịch tại: 52,80– 53,60 triệu/lượng.
Tin nóng giá vàng sáng 26.11: Giá vàng biến động nhẹ Giá vàng biến động nhẹ đầu phiên sáng nay. Vàng SJC giao dịch tại: 54,35– 54,90 triệu/lượng (MV - BR). Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 của Công ty VBĐQ Phú Tài giao dịch tại: 52,80– 53,60 triệu/lượng.
Tin nóng giá vàng sáng 25.11: Giá vàng trong nước giảm mạnh phiên tiếp theo Giá vàng ghi nhận giảm mạnh phiên tiếp theo. Vàng SJC giảm xuống: 54,80– 55,25 triệu/lượng (MV - BR). Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 của Công ty VBĐQ Phú Tài giao dịch tại: 52,85– 53,65 triệu/lượng.
Tin nóng giá vàng sáng 24.11: Giá vàng giảm mạnh đầu phiên Giá vàng giảm mạnh đầu phiên sáng nay. Vàng SJC giảm xuống: 55,15– 55,60 triệu/lượng (MV - BR). Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 của Công ty VBĐQ Phú Tài giao dịch tại: 53,20– 54,00 triệu/lượng.
Tin nóng giá vàng sáng 23.11: Giá vàng trong nước đầu tuần tăng nhẹ Cập nhật đầu tuần hôm nay, giá vàng trong nước tăng nhẹ. Vàng SJC tăng lên: 55,75– 56,20 triệu/lượng (MV - BR). Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 của Công ty VBĐQ Phú Tài giao dịch tại: 53,50– 54,20 triệu/lượng.