Sản phẩm
Nhẫn nữ vàng ta
  • Mã sản phẩm:
  • Tuổi vàng: 999.9
  • Trọng lượng: 1- 3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ