Sản phẩm
Dây chuyền nữ vàng màu
  • Mã sản phẩm: DNVMH
  • Tuổi vàng: 75; 58.5; 37.5
  • Trọng lượng: 1- 3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ