Sản phẩm
Nhẫn tròn trơn ép vỉ Phú Tài các bản vị
  • Mã sản phẩm: NTN
  • Tuổi vàng: 999.9
  • Trọng lượng: 0,5 - 5 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ