Sản phẩm
Nhẫn cưới lông voi
  • Mã sản phẩm: NCVM LV 5
  • Tuổi vàng: 75
  • Trọng lượng: 1-3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ