Sản phẩm
Nhẫn cưới vàng màu
  • Mã sản phẩm: NC VM 6
  • Tuổi vàng: 58.5
  • Trọng lượng: 1-3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ