Sản phẩm
Nhẫn cưới vàng trắng
  • Mã sản phẩm: NC VT 5
  • Tuổi vàng: 75
  • Trọng lượng: 1-3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ