Danh mục
Tại sao vàng lại quý?
Tại sao vàng lại quý? Ngày đăng: 12/07/2021

Nói đến vàng là người ta thường nghĩ đến sự quý giá, người đời vẫn hay nói quý như vàng;. Vậy tại sao vàng lại quý? Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này ở nội dung dưới đây.

Vàng là kim loại quý vì:

1. Vàng rất hiếm, đãi 10 tấn đất, sỏi mới kiếm ra một lượng vàng. Ước tính trên thế giới chỉ có 19m khối vàng.

2. Vàng không rỉ sét, không gây dị ứng dùng đúc tượng không bị thời gian hủy hoại sau hàng chục thế kỷ. Vàng làm đồ trang sức không gây dị ứng, đẹp mà bền, không cần bảo trì mà không xuống cấp. Vàng dùng cho các mạch điện nhạy cảm trong các máy vi tính.

3. Quan trọng nhất là vàng quý vì văn hóa trọng vàng. Người ta quý vàng từ ngàn xưa, từ Ai cập, Trung hoa, Ấn Độ hay thổ dân Mỹ Châu. Đền thờ, tượng thần, của hồi môn, vật phòng thân, của cải tích lũy, công khố, hay trang sức cá nhân dùng tới vàng. Quý vàng tới độ giết nhau, xâm lược để kiếm vàng. Đế quốc Aztec vùng Mexico bị hủy diệt trước sức mạnh của dân tìm vàng Tây Ban Nha do Hernán Cortés cầm đầu. Đế quốc Inca tại Nam châu Mỹ bị diệt vong do đám chinh phạt (conquistadores) Francíco Pizarro tìm vàng vào thế kỷ 16. Cali tây tiến tại Hoa Kỳ do dân tìm vàng 1849. Toàn bộ thế giới lấy vàng bảo đảm tiền giấy mãi cho đến cuộc Đại khủng hoảng 1930.

(Phú Tài biên soạn tổng hợp)